Lägger ingen onödig energi på bostaden
I Törefors i det allra nordligaste av Bottenviken ligger Bothniahus respektive Plain House, husfabriker i lokaler med hustillverkning ända sedan 1930-talet. Lennart Lindqvist driver tillsammans med några ytterligare delägare husbyggandet och utvecklingen av modernt boende in i framtiden, där miljöhänsyn och låg energiförbrukning är viktiga parametrar.
Bothniahus är specialiserade på lågenergihus där man utvecklat ett eget koncept av täta, välisolerade hus med minimalt energiläckage. De bästa modellerna med den lägsta energiförbrukningen säljs under varumärket Evell.
- Beroende på var husen är belägna är de självförsörjande på värme mellan åtta till tio månader om året, genom att absorbera energi från hushållsapparater och kompletterade med solfångare, säger Lennart. Genom att planera husen noga och anpassa dem till tomtförhållanden och väderstreck effektiviseras energiåtgången ytterligare.
- Efterfrågan på lågenergihus ökar i takt med att människor blir medvetna om miljöaspekter och vikten av att begränsa energiåtgången, med vårt koncept kan man både minimera energiåtgången och samtidigt få ett personligt utformat boende, förklarar Lennart.
Den största marknaden finns i Mälardalen och det kan handla om villor, radhus eller flerfamiljshus, antingen efter kundens egna ritningar eller efter Bothniahus egna modeller. Vi startar just nu upp ett nytt bostadsområde utanför Uppsala med 41 bostäder i lågenergiutförande.


För Plain House är det fritidshus som gäller, som byggs efter ett patenterat byggsystem och med Nudo Design. Det nya Nudo-huset kan beskrivas som ett modernt och stilrent fritidshus som samtidigt är gediget med rejäla träpaneler. Signifikativt för Nudo är att det är väl planerade och enkla att montera och upplevs ofta större än de 24 till 40 kvadratmeter som de mindre modellerna omfattar.
- Många väljer att komplettera med ett av våra hus på tomten, för barn eller barnbarn som kommer och hälsar på, eller som gästhus, berättar Lennart.
. Även om det än så länge mest är kunder längs norrlandskusten samt storstadsregionerna som visat intresse så finns intresse även från utländskt håll.
- Från både Norden, Japan och Sydkorea märks intresse för Nudo Design , svenska trähus börjar bli stort i delar av Asien, säger Lennart.
Kanske är det kombinationen av den rena designen och det norrländska träet som lockar!


Bothniahus, Plain House

Bransch:
Bygg

Telefon: 0707-87 00 98


Email:
lennart@bothniahus.com

Hemsida:
lennart@bothniahus.com

Adress:
Bothniahus, Plain House
Box 2044
13502 Tyresö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN